Oktatás – Bemutatkozás

Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára

RRF-3.1.1-22-2022-00001

Bemutatkozás

Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára

Projekt azonosító száma: RRF-3.1.1-22-2022-00001

Kedvezményezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

Projekt címe: Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára

Megvalósítás helyszíne: Fő helyszín: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. Emellett a projekt sajátosságából adódóan a fejlesztések célterületei a Felzárkózó települések programban résztvevő települések közül kerülnek kiválasztásra.

A támogatás összege: 8 483 471 937 Ft.

Összköltség: 9 312 334 659 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.06.30.

Konzorciumi partner neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.06.30.

Támogató alap: Helyreállításai és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE)

Projekt leírása

Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében vállalt projektet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület valósítja meg. Az RRF-3.1.1 -22-2022-00001 számú „Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára” projekt célja a felzárkózó településeken élő tanulók számára olyan támogató, pedagógiai, fizikai-tanulási környezet és intézményi körülmények kialakítása, amelyekkel javulhat a családi körülmények miatt hátrányból induló gyerekek iskolai eredményessége. Cél továbbá, hogy a középiskolákban tanulók eredményesen teljesítsék tanulmányaikat. A szakképzésből lemorzsolódó tanulók számára olyan képzési forma és támogatás biztosítását tervezi a program, amely vagy segíti az iskolarendszerbe való visszaillesztést, vagy elősegíti a mielőbbi szakmaszerzést és munkába állást.

A projekt egyik fő célkitűzése annak elérése, hogy a nehéz körülmények között élő családok életében eddig legjelentősebb ünnepnek vélt óvodás és általános iskolai ballagások helyett, mostantól a középiskolás érettségi évében zajló szalagavató, illetve ballagás váljon hangsúlyossá.

A programban vállalt legalább 100 köznevelési és szakképző intézmény bevonása fokozatosan valósul meg. A kiválasztásra kerülő oktatási intézmények – például mintaiskolák, műhelyiskolák, kollégiumok –, valamint oktatást segítő intézmények – tanodák, tanulóházak – nem csak saját fejlesztő tevékenységeket hajtanak végre, hanem kistérségi szinten szakmai ajánlásokat, gyakorlatokat és esettanulmányokat is terjesztenének a Felzárkózó települések programba bevont, 300 településen lévő további köznevelési és szakképzési intézmény számára.

A Közösségorientált Pedagógia Reform projekt megvalósítása során, a továbbadott támogatásokra kiírásra kerülő Mintaiskola pályázat célja olyan innovatív modellek kidolgozása, amelyek a felzárkózó településeken élők szükségleteire és igényeire reagálnak, megvalósítva ezzel a „Közösségorientált pedagógia” céljait és elveit. A pályázat elvárása szerint ezek olyan intézmények, amelyeknek a fenntartója és a tantestülete is elkötelezett abban, hogy „minta” iskolát hozzanak létre, amelyben a korábbinál eredményesebben teljesítenek a tanulók. Olyan modellek és módszertanok megalkotását várja a pályázat, amelyet az intézmény képes más intézményeknek is átadni, terjeszteni.

A „Műhelyiskola modellprogram” pályázat célja, hogy a felzárkózó településeken tanuló vagy onnan származó, a szakképzésből lemorzsolódó diákok számára részszakképesítést biztosítson. Emellett műhelyiskolai tevékenységhez kötött, kipróbált és adaptálható modelleket készítsen. A részszakképesítés előmozdítja a mielőbbi szakmaszerzést, majd a munkába állást az elsődleges munkaerő-piacon. Ehhez támogatásra olyan fenntartók és szervezetek, illetve vállalkozások pályázhatnak, amelyek vállalják, hogy egy-egy részszakmában műhelyiskolai képzésbe vonnak csoportonként legfeljebb öt fiatalt, és biztosítanak melléjük egy mentort és egy mestert is.

A Jelenlét Középiskolai kollégium modellprogram pályázat célja innovatív középiskolai kollégiumi modellek kidolgozása, létrehozása. Ezen modellek szakmai fejlesztéseiket a helyi szükségletekre és sajátosságokra alapozva határozzák meg, így tudják megvalósítani a „Közösségorientált pedagógia” céljait és elveit. Már működő kollégiumok nyerhetnek el továbbadott támogatást ahhoz, hogy olyan szolgáltatásokat, tanulói segítő programot hozzanak létre, amelyek javítják a felzárkózó településekről érkező középiskolás diákok iskolai eredményességét, fontos elvárás továbbá, hogy ezek adaptálható megoldások legyenek.

Ahhoz, hogy a felzárkózó településekről érkező gyerekek könnyebben vegyék az általános iskola és a középiskola közötti átmenetet, valamint a középiskola éveit, segítségre van szükségük. Ezeknek az adaptálható szolgáltatásoknak a megtalálását tudja finanszírozni a Kamasztanoda pályázat a továbbadott támogatásból (mentorrendszer, pályaorientáció). Mindezt azért, hogy a korábbiaknál többen szerezhessenek középiskolai végzettséget és /vagy piacképes szakmát. Cél, hogy a jó gyakorlatokból módszertan is legyen.

A Tanulóház pályázat során továbbadott támogatás nyerhető el nehéz körülmények között élő kamaszokat segítő városi közösségi terek létrehozására. A cél kipróbált és adaptálható modellek kidolgozása, amelyek a felzárkózó településeken élők szükségleteire és igényeire reagálnak, megvalósítva ezzel a „Közösségorientált pedagógia” céljait és elveit. A modellprogram pályázat elvárásai szerint az így létrejövő „közösségi tanulóházak” olyan helyi igényekre reagáló, komplex ifjúsági és szociális munkára épülő intézmények, amelyek túlnyomó részben felzárkózó településről érkező fiatalok számára biztosítanak segítő szolgáltatásokat. A cél olyan adaptálható gyakorlatok megtalálása, amelyekben a fiatalok tanulásra, szabadidő eltöltésre alkalmas, biztonságos térként élik meg a közösségi teret, a tanulóház pedagógiája pedig a benne megjelenő diákok egyedi igényeire épít és segít a középiskolai tanulmányok során jelentkező nehézségek leküzdésében.

Elérhetőség:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
1125, Budapest
Szarvas Gábor út 58-60.