Lakhatás előkészítő RRF

RRF-3.0.0-2021-00003 előkészítő projekt a C – Felzárkózó települések komponenshez Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása, beruházás előkészítése – MMSZ Alapítvány
Projekt azonosító száma:  RRF-3.0.0-2021-00003
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Projekt címe (elnevezése): Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása, beruházás előkészítése – MMSZ Alapítvány
Megvalósítás helyszíne: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
A támogatás összege: 2.326.116.364 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.12.31.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

Konzorciumi partnerek:

  • Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
  • Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
  • Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
  • Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

Jelen pályázat forrását a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja, melyből az Európai Unió felé elszámolható költségek forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE), az Európai Unió felé nem elszámolható költségek forrása (a projektek megvalósításához elengedhetetlen kiadások támogatását tartalmazza) hazai forrásrészből kerülnek biztosításra.

Az előkészítő projekt célja, hogy a HET C – Felzárkózó települések komponens lakhatási beruházásainak megvalósításához szükséges előkészítési tevékenységek, illetve szakmai tevékenységek megvalósulhassanak.

Tevékenységek: a támogatásátadás a partnerszervezetek számára lehetővé teszi, hogy kialakítsák a szociális bérlakásprogramhoz való csatlakozás szempontjából szükséges szakmai stábot, és megkezdjék a program keretében megépülő 2000 tervezett bérlakás építéséhez, felújításához kapcsolódóan a telek- és ingatlanvásárlásokat.

Résztvevő szervezetek:

A HET C komponens programját és a kapcsolódó előkészítő projekteket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két szervezetének bevonásával valósítja meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület indította meg a HET program végrehajtására történő felkészülést 2021 júliusától, így a projektindító támogatás szempontjából elszámolható költségek eddig itt merültek fel, illetve ebben a szervezetben épül ki a szakmai és projektmenedzsment stáb jelentős része. A másik szervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány működteti a FETE-RRF támogatás-továbbadási rendszerét, biztosítja egyes kiemelt, nagy infrastruktúra fejlesztési tartalommal bíró feladatok ellátását, illetve a HET megvalósításával létrejövő Máltai ingatlan- és eszköz állományt. Az előkészítő projektek kapcsán támogatás-továbbadás az eddigi program megvalósításában kiemelt feladatot vállaló négy fentebb említett szervezet számára történik.

Mivel látható volt, hogy a 2022. március 31-ig tartó megvalósítási időtartam rendkívül rövid lesz, így a Szeretetszolgálat és a partnerszervezetek saját forrás hiányában átmeneti likviditás biztosításával felvállalták a felkészülési fázis korábbi megkezdését. A jelentős földrajzi távolságokra és a helyszínek magas számára, a többszereplős megvalósítói körre, s egyúttal a 2000 szociális bérlakás létrehozására irányuló tervre való tekintettel feltétlenül szükséges volt, hogy a lakhatási szakmai stáb minél gyorsabban kiépüljön, ezért az előkészítő projekt biztosítja, hogy a program indításával kapcsolatos, eddig a Szeretetszolgálatnál és a partner szervezeteknél felmerült költségek elszámolhatók legyenek az RRF terhére.

Irsz : 1125
Város: Budapest
Cím: Szarvas Gábor út 58-60.
Tel : +36 30 620 1131
Projektvezető: Ferdinandy Katalin
Email: ferdinandy.katalin@maltai.hu