Gazdaságfejlesztés

Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés reform előkészítése – MMSZ Alapítvány, RRF-3.0.0-2021-00002

Projekt azonosító száma: RRF-3.0.0-2021-00002
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Együttműködő partnereink:
– Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
– Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
– Magyar Református Szeretetszolgálat
– Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
Projekt címe (elnevezése): Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés reform előkészítése – MMSZ Egyesület
Megvalósítás helyszíne: Budapest, a Felzárkózó Települések program 300 települése
A támogatás összege: 937 605 476 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Konzorciumi partnerek(ek) neve (ha van): nincs
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.07.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.
Melyik alap támogatja: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF)

Projekt leírása

A projekt a HET Felzárkózó települések C komponens Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés reformjának előkészítését célozza. A helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció, a Felzárkózó települések program többi eleméhez hasonlóan diagnózis-alapú, nem pedig központi szinten előre tervezett.

A HET rögzíti, hogy a program hangsúlyt fektet a helyben maradó gazdasági struktúrákat létrehozó helyi gazdaságfejlesztésre.

A projekt, mint a teljes program előkészítő fázisa, a Felzárkózó Települések programhoz csatlakozott, Baptista Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász, Ökumenikus Segélyszervezet, valamint Református Szeretetszolgálat településein teszteli a kert-programok, illetve foglalkoztató műhelyek beindításának lehetőségét.

A MMSZ Alapítvány gazdaságfejlesztési előkészítő projektje munkaszocializációs fejlesztésekhez szükséges máltai települések munkaszocializációjához szükséges ingatlanok megvételét, az ingatlanfinanszírozási tevékenységet, továbbá a partner szervezetek által megvalósítandó fejlesztéseket tartalmazza.

A HET reform kiemelt célja olyan konkrét problémákra reagáló foglalkoztatási eszközök megteremtése, amelyek az egész közösség számára nyitottak és képesek a szegénységben élő családokat is elérni, megszólítani célzott munkaerőpiaci szolgáltatásokkal és helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezésekkel.

A pályázat a fenti problémákra választ adó későbbi szakmai megvalósítási szakasz előkészítését szolgálja, így a fejlesztés indokoltságát elsősorban a szakmai felkészülés szükségességében tudjuk meghatározni. A MMSZ Alapítvány projektje keretében kezdődik meg a munkaszocializációs és gazdaságfejlesztési szakmai megvalósításhoz kapcsolódó ingatlanok megvétele, továbbá a partner szervezetek szakmai stábjának kiépülése is.

A 10000 fő elérését a tervezett tevékenységek tesztelésén keresztül a partner szervezetek már a projektindító támogatásból elkezdik.  A megalapozó projekt keretében a későbbi megvalósításért felelős alapítványi projektszervezet kialakítása a legalapvetőbb feltétele a HET-ben vállalt indikátor elérésének, amely lehetővé teszi a későbbi fejlesztések maradéktalan és jól megalapozott megvalósítását.

A partnerszervezeteknél a szakmai megvalósítási szakasz módszertani előkészítése, a szakterülettel és tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatos közbeszerzési szükségletek felmérése, tervezése, továbbá a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos fejlesztések elsősorban adminisztratív oldalról jelentenek támogatást a későbbi fejlesztések részére.

Felhívás 3.2 Műszaki szakmai elvárások 6. pont illeszkedés: A projekt illeszkedik a Felhívás tevékenységeihez, amelyekhez releváns költségeket terveztünk. A projekt hozzájárul a tartós munkanélküliek munkavállalás előmozdításához, alapvetően három fő pilléren keresztül munkaszocializációs foglalkoztatók, munkaszocializációs kisüzemek és foglalkoztató kisüzemek előkészítő, megalapozó tevékenységein keresztül.

Irsz: 1125
Város: Budapest
Cím: Szarvas Gábor út 58-60.
Projektvezető: Szalóky Attila (MMSZE)
Email: szaloky.attila@maltai.hu