Oktatás előkészítő RRF

Közösségorientált pedagógia reform előkészítése – MMSZ Alapítvány RRF-3.0.0-2021-00001.

Projekt azonosító száma RRF-3.0.0-2021-00001.
Kedvezményezett neve Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Projekt címe (elnevezése) Közösségorientált pedagógiai reform előkészítése
Megvalósítás helyszíne Budapest, Tatárszentgyörgy és Nagyharsány

A támogatás összege: 121.468.188 Ft
A támogatás mértéke (%-ban) 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma 2022. 08.31.
Konzorciumi partnerek: Baptista Szeretetszolgálat és Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.12.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. 08.31.
Támogatja: RRF

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által az RRF-3.0.0 kódszámú „Projektindító támogatás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv C – Felzárkózó települések komponense reformjai és beruházásai kapcsán tervezett projektek megvalósításához” című felhívásra benyújtott projektjavaslat célja a „Közösségorientált pedagógia” c. projekt tevékenységeinek előkészítése, és azok céljainak teljesülését megalapozó szakmai tevékenységek megvalósítása.  

A projekt során az RRF Közösségorientált pedagógia reform sikeres végrehajtása érdekében szakmai bemeneteket biztosít a célok elérését szolgáló tevékenységek részletes műszaki terveihez, azok időbeli ütemezéséhez. 

A tervezett oktatási reform célja a Felzárkózó települések tanulói számára olyan támogató pedagógiai, fizikai és digitális tanulási környezet és intézményi állapot kialakítása, új intézményes ellátási formák és a már működő intézményi modellek megújításának biztosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy minél több tanuló érettségit adó középiskolába jelentkezzen, valamint a középiskolákban tanulók tanulmányaikat eredményesen teljesítsék. A szakképzésből lemorzsolódó tanulók számára olyan képzési forma és támogatás biztosítása, amely vagy segíti az iskolarendszerbe való visszaillesztést, vagy elősegíti a mielőbbi szakmaszerzést és munkába állást. 

A megtervezésre kerülő oktatási reform alapvetően két – a magyar köznevelési rendszerben jelenlévő -, a “Felzárkózó települések” programba bevont/bevonásra kerülő, 300 településen kiemelten jelentkező problémára fókuszál: az egyik, a köztudomásúan magas korai iskolai lemorzsolódás, a másik a jelentős mértékű oktatási szegregációs folyamat.  

Jelen projektjavaslat célja a „Közösségorientált pedagógia” c. projekt szakmai és menedzsment szempontból történő megalapozása, annak érdekében, hogy a HET vonatkozó célrendszerébe illeszkedő célkitűzések megfelelő minőségben és mennyiségben teljesülhessenek.  

A projekt közvetetten járul hozzá a Felhívás 3.2 Műszaki, szakmai elvárások 6. pontjában meghatározott vállalás(ok) teljesítéséhez. A projekt eredményeképpen megtervezett projektben megtörténik majd a „felzárkózó települések” speciális igényeihez alkalmazkodó digitális szemléletformálás, módszertani fejlesztés és a módszertanokhoz szorosan kapcsolódó eszköz fejlesztés a pedagógusok és gyerekek tanulók körében. Azokban az esetekben, ahol erre lehetőség kínálkozik és hosszútávú megtérülés is biztosított energiahatékonyságot célzó infrastrukturális beruházások is megtörténhetnek, amelyek a klíma célokhoz kapcsolható eredményeket produkálhatnak. A megtervezett projekt beavatkozásai szintén közvetetten szolgálják az érintett tanulócsoportok munkaerőpiaci sikerességének javulását, azzal, hogy a középiskolai ISCED 3 és felsőoktatási ISCED 4 bejutást és eredményességet tartják a beavatkozások fókuszában.  

A projekt főbb tevékenységei: 

  • Baptista Szeretetszolgálat pilotja
  • Magyar Református Szeretetszolgálat előkészítő szakmai munkája 

A projekt időszak alatt az Oktatási Reform fejlesztési céljainak elérését szolgáló tevékenységekhez szakmai bemenetet és megvalósítási tapasztalatot nyújtó pilot kerül megvalósításra annak érdekében, hogy a megtervezett oktatási reform végrehajtása magas színvonalú, sikeres és hatékony legyen.  

Irsz: 1125
Város: Budapest
Cím: Szarvas Gábor út 58-60.
Projektvezető: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány/Csóré Anett
E-mail: csore.anett@maltai.hu