Lakhatás RRF

RRF-3.3.1-22-2022-00001 projekt – Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve, „C” komponens
Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása

Bemutatkozás
Projekt azonosító száma: RRF-3.3.1-22-2022-00001
Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Projekt címe: Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása
A megvalósítás helyszíne: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
A támogatás összege: 50.896 milliárd Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.06.30.
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.30.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.06.30.

Konzorciumi partner
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Támogató Alap
Jelen pályázat forrását a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja, melyből az Európai Unió felé elszámolható költségek forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, az Európai Unió felé nem elszámolható költségek forrása (a projektek megvalósításához elengedhetetlen kiadások támogatását tartalmazza) hazai forrásrészből kerülnek biztosításra.

 A projekt leírása

 A projekt célja
A projekt a kiválasztott 300 településen élő lakosság lakhatási körülményeinek javítását célozza.

Tevékenységek
A megfelelő lakóhely biztosítására életveszélyelhárítást szolgáló és lakókörnyezet-javító intézkedések mellett a „Felzárkózó települések” hosszútávú programjába már bevont és a továbbiakban bevonásra kerülő, összesen 300 hátrányos helyzetű településhez kapcsolódóan – a tervek szerint – 2000 db szociális bérlakás építése, illetve korszerűsítése, felújítása valósul meg legkésőbb 2026.06.30-ig. A szociális bérlakások bérbeadása és kezelése szociális lakásügynökség keretei között történik meg. A tevékenységek alapvetően a szakmai megvalósításhoz, beruházáshoz, a továbbadott támogatás kezeléséhez, a kötelező nyilvánosság biztosításához és a projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó fő tevékenységekre bonthatóak.

A projektmegvalósítás során a tervezett életveszély-elhárítást, a magántulajdonon végzett komfortosítást célzó beavatkozások is megvalósulnak, valamint hulladékmentesítés, az ingatlanok bekerítése, a lakókörnyezet rendezését, javítását célzó beavatkozások is elvégzésre kerülnek, a települési szintről érkező igényeken (diagnózison) alapulva.

Résztvevő szervezetek
A Felzárkózó települések program átfogó módszertani támogatását, szakmai irányítását és
koordinálását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja el: regionális és központi munkaszervezetei révén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja a program szakmai koordinálását – emellett egyes településeken az MMSZ Egyesület települési szintű szociális-közösségi program-megvalósító szerepet is vállal.

Központi munkaszervezete révén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány biztosítja a projekt ügyviteli és adminisztrációs feladatainak, valamint egyes infrastruktúra-fejlesztési tartalommal bíró feladatainak ellátását, illetve a támogatás-továbbadás menedzselését is a FETE-RRF támogatástovábbadási rendszerén keresztül.

E tevékenység keretében a Máltai Szeretetszolgálat készíti el a pályázati dokumentációt, amelyre a felhívást követően az érdeklődő települési megvalósító szervezetek a pályáztatási kritériumok szerint nyújthatják be pályázati anyagukat a lakhatási beavatkozásokhoz kapcsolódóan. A benyújtott pályázatok formai és tartalmi értékelését követően a Máltai Szeretetszolgálat szerződést köt a kiválasztott szervezetekkel. A továbbadott támogatás keretében megvalósított tevékenységek nyomon követése, valamint a helyszíni ellenőrzések biztosítják a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesülését.

Programok
A projekt során nyitó-, közbenső- és záró konferenciákat szervezünk a települési szakemberek és a tágabb közönség számára, melyeken ismertetjük a projekt alapvető céljait, előrehaladását és eredményeit. Ezen felül rendszeres és régiónként megrendezett települési tájékoztató alkalmakra kerül sor a tervezett lakhatási beavatkozások terv szerinti megvalósítása érdekében, szervezünk a projektet népszerűsítő eseményeket az érintett települések szakemberei és a lakosság számára, tájékoztató rendezvényeket a támogatás továbbadásában érintett szervezetek részére, valamint települési ingatlanátadó alkalmakat, sajtótájékoztatókat is.

Elérhetőségek
1125, Budapest Szarvas Gábor út 58-60.
+36 70 661 8826
+36 70 661 8826
Projektvezető: Ferdinandy Katalin
E-mail: ferdinandy.katalin@maltai.hu