Panaszbejelentő felület

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és gondoskodásában lévő ügyfelei részére

A bejelentő felületről

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványnál arra törekszünk, hogy munkánkat a lehető legmagasabb minőségben végezzük. A rászoruló közösség tagjainak, a ránk bízottaknak sérüléseket ne okozzunk, a segítséget a lehető legjobb formában nyújtsuk. Ez folyamatos megújulást, odafigyelést, felelősséget jelent. Ezért honi szociális, karitatív és fejlesztő programjainkba minőségbiztosítási elemeket építettünk be, mely elvek a tervezéstől a megvalósításig kísérik tevékenységünket. Ennek egyik eleme a belső visszaélés-bejelentési  rendszer, amelynek Ön most online felületére látogatott.

Ezen a felületen bejelentést tehet az Önt ért vagy az Ön által tapasztalt, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Törvény) hatálya alá eső cselekményekről, melyek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány működésével összhangban merültek fel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden olyan esetben, amikor az Ön által jelzett cselekmény olyan bűncselekmény alapos gyanúját veti fel, mely nem kizárólag magánindítványra büntethető (ez a büntetőjogban a sértett azon igényét jelenti, amelyben az elkövető felelősségre vonását és büntetését kezdeményezi), az MMSZ Alapítvány az Ön bejelentése alapján lefolytatott vizsgálat eredményének függvényében a jogszabály alapján a konkrét ügyben rendőrségi feljelentést tesz.

Panaszbejelentő felület kép

Milyen eseteket lehet ezen a felületen bejelenteni?

Ezen a felületen minden vélelmezett visszaéléssel, panasszal kapcsolatban bejelentés tehet, mely a Törvény hatálya alá esik, továbbá az olyan gyanúk bejelentését szolgálja, mely szexuális, rászorultsági vagy pénzügyi visszaélésekre utalhat.

Panaszbejelentő felület kép

Hogyan tehetek bejelentést?

A bejelentés módjára, a vizsgálat lefolytatására és a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Belső visszaélés-bejelentő rendszer eljárásrendje”, továbbiakban: Eljárásrend tartalmazza. Kérjük, hogy a bejelentés lehetőség szerint tartalmazzon minden szükséges részletet: a cselekmény helyét és idejét, a részt vevő vagy informált személyeket, valamint minden más körülményt, amelyek segíthetik az Ön bejelentése alapján induló vizsgálat lefolytatását és a további szükséges intézkedések mérlegelését. A bejelentés megtételével ön az Eljárásrendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

Panaszbejelentő felület kép

Mi történik, ha bejelentést teszek?

Az Ön bejelentését a Bejelentővédelmi felelős fogadja. Amennyiben személyes elérhetőségeit rendelkezésre bocsátotta, a beérkezést követő 7 munkanapon belül kapcsolatot kezdeményez majd Önnel annak érdekében, hogy az Ön által bejelentett ügy részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz szükséges az Ön személyes közreműködése. A Bejelentővédelmi felelős – a dokumentálási kötelezettsége miatt – a panaszról feljegyzést készít, melyet a bejelentő és a Bejelentővédelmi felelős is aláírnak. Amennyiben a bejelentésben megfogalmazottak megalapozottnak tűnnek, a Bejelentővédelmi felelős belső vizsgálatot indít. A bejelentés és a személyes meghallgatás során keletkezett jegyzőkönyv leltárban kerül elhelyezésre. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedünk a feljelentés megtételéről. A bejelentések vizsgálata során a Munkáltató a Törvény és az Eljárásrend vonatkozó szabályai szerint jár el.

Panaszbejelentő felület kép

Mindenki tudni fogja, hogy bejelentést tettem?

Nem, a bejelentőrendszerbe került adatokat a legnagyobb diszkrécióval és védelemmel vagyunk kötelesek kezelni. Erre tekintettel: • a bejelentés kivizsgálása során az Ön által önkéntesen megadott személyes adatait, továbbá harmadik személyre vonatkozó adatokat – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetjük és esetlegesen a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatjuk, • a bejelentési rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

Bejelentést kívánok tenni

Mivel panaszt anonim módon is fogadunk, a lenti személyes adatait Ön nem köteles megadni, azok kitöltése nélkül is tehet bejelentést. Mindazonáltal a vizsgálatok hatékony lefolytatása érdekében kérjük, minél több részletet közöljön.

A *-al jelzett mezők kitöltése kötelező.