Gazdaságfejlesztés RRF

Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés, a helyi gazdasági kultúra erősítése

Bemutatkozás

Projekt azonosító száma: RRF-3.2.1-22-2022-00001

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

Projekt címe: Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés, a helyi gazdasági kultúra erősítése

Megvalósítás helyszíne: A Felzárkózó Települések Program által érintett 300 település

A támogatás összege: 10 606 318 932 Ft

A támogatás: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026. 06. 30.
Konzorciumi partnerek neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.07.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.06.30.

Támogató Alap: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF)

Projekt leírása

A projektet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány konzorciuma valósítja meg.

A projekt szakmai pillérei

– Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása keretében az álláskeresők mentorálása és foglalkoztatási lehetőségeik feltárása;
– Foglalkoztató műhelyek, kertprogramok létrehozása, bennük készség- és képességfejlesztés, eszközhasználat megismertetése, munkafolyamatok elsajátítása;
– Társadalmi vállalkozások fejlesztése, ennek részeként konkrét munkahelyteremtés, műhelyiskolák működtetése, piaci termékek kifejlesztésén, előállításán és értékesítésén keresztül a helyi gazdaság működésének erősítése.

A projekt a Felzárkózó települések helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés reformjának megvalósítását célozza diagnózis alapon és a Jelenlét pontok működésével összhangban.

A program jelentős hangsúlyt fektet a helyi gazdasági adottságokon és munkakultúrán alapuló gazdaságfejlesztésre, igazolva, hogy a felzárkózó településeken is lehet vállalkozást működtetni. A program kiemelt eleme az állás keresők munkakészségeinek, képességeinek fejlesztése.

A gazdaságfejlesztési program során sokan önellátóvá válhatnak a Felzárkózó településeken
Kiskert-program

A munkaképesség fejlesztés egyik elemét a kert-programok teszik ki, amelyek a háztartási gazdálkodás fejlesztése mellett a tankertek, mintakertek létrehozását is tartalmazzák. A kert-program elindítása már az előkészítés során elkezdődött. A munkaképesség fejlesztéséhez kapcsolódnak az ún. foglalkoztató műhelyek is, ahol a résztvevők el tudnak sajátítani kisipari munkálatokat, folyamatokat, géphasználatot és anyagismeretet tudnak tanulni, de adott esetben felnőttképzésre is alkalmas helyszínt biztosítanak, műhelyiskola beindítását is lehetővé teszik.

Nagy munka zajlik a kiskertben
A közös munka a kiskert-programban önállóságra nevel.

A program másik célja, hogy társadalmi vállalkozások keretében létrehozott műhelyek egy részében tényleges piaci célú termelés kezdődjön el. Ezért a helyi gazdaság fejlesztése érdekében a program támogatni fogja a társadalmi haszonnal rendelkező, de piaci racionalitással is bíró közösségi gazdasági kezdeményezések létrejöttét és működését.

A program az ilyen, piaci célú termelési lehetőségek, értékesítési útvonalak és kapacitások, arculati és termékfejlesztési irányok kutatását, módszertani feltérképezését és támogatását is magában foglalja.A helyben történő foglalkoztatás mellett cél a Felzárkózó Településeken élő munkaképes korú lakosság nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének rendszerszintű támogatása.

Refarmer- a használt farmerekből új termékek születnek
Refarmer-farmeranyag újrahasznosítás

A projekt megvalósításába a Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által lebonyolítandó nyílt pályázati eljárás során bevonásra kerülnek a szakmai programban részt vevő települések felzárkózásáért felelősséget vállaló egyéb civil, karitatív szervezetek is.

Elérhetőségek

1125, Budapest
Szarvas Gábor út 58-60.
Projektvezető: Szalóky Attila
E-mail: szaloky.attila@maltai.hu